۱۳۹۳ تیر ۲۳, دوشنبه

دکتر عبدالرحمن قاسملو و کردستان - ۱

دکتر عبدالرحمن قاسملو و کردستان - ۱ 

بهزاد خوشحالی
• هدف از گرد آوری این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره های تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این مجموعه با بسیاری از رویدادها و شخصیت های آن دوران آشنایی دارند، اما آشنایی با اندیشه های آنان در همان عصر، و جایگاه اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید ...
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com 
هدف از گرد آوری این مجموعه،آشنایی با یکی از پراهمیت ترین دوره های تاریخ کردستان و ایران است.خوانندگان این مجموعه با بسیاری از رویدادها و شخصیت های آن دوران آشنایی دارند، اما آشنایی با اندیشه های آنان در همان عصر، و جایگاه اندیشه ورز ایشان از زبان خود آنها بسی جالب تر می نماید.
سرزمین کردستان در آن دوران،روزگار نگرانی های سیاسی و اضطراب های اجتماعی از یک سو و کشاکش های مسلکی از سوی دیگر بوده است،عصری که یکی از پرتلاطم ترین دوره ها در تاریخ نوین ایران و دوره ای است که انقلاب ایران به بار نشست،دوران بی ثبات گذار را پشت سر نهاد و دوره ی ناآرامی کردستان را تجربه کرد.
مجموعه ی حاضر،سرگذشت چگونه اندیشیدن و چه کردن،چگونه تلقی کردن و چگونه پنداشتن،چگونه تاثیرگذاردن و چگونه تاثیر پذیرفتن،و چه بودن ها و چه شدن ها در این دوران سرکش است.

شاید اندیشه نگاری نسلی از بزرگترین معماران تاریخ معاصر پس از انقلاب،آن هم از زبان همین معماران،آسان ترین راه برای درک واقعیات آن دوران باشد...
تاریخ خود را تکرار می کند و چون حالت های کنونی چیزی جز بازگشت به حالت های گذشته نیستند،به همین خاطر،آگاهی از تحولات گوناگون و پیاپی گذشته،کلید ورود به دنیای آینده خواهد بود...فراموش نکنیم:تاریخ کتابی است که ما می نویسیم و خود نیز درآن نگاشته می شویم...   
این مجموعه که از مطبوعات ایران در سال های۵۷و۵٨و۵۹استخراج شده است،تقدیم خوانندگان گرامی خواهد شد.

دکتر قاسملو:شایعات مبتنی بر اغتشاشات متعدد در کردستان کذب است.
عبدالرحمن قاسملو رهبر حزب دموکراتیک کردستان، دیروز هرگونه اتهام جدایی طلبی را رد کرد و پشتیبانی کامل خود را از آیت الله خمینی و دولت انقلابی بازرگان اعلام داشت. قاسملو که پس از ۲۵ سال تبعید به وطن باز گشته است دیروز گفت حزب او و مردم کرد، جملگی پشت سر خمینی قرار دارند و اخیراً هم همبستگی خود را با دولت اعلام کردند. قاسملو همچنین با اشاره به گفتگوهای خود با داریوش فروهر،آن را موفقیت آمیز خواند و گفت که یک بیانیه ٨ ماده‏ای که حاوی خواستهای مردم کرد می‏باشد به فروهر داده شد. براساس این بیانیه، آیت الله شیخ عزالدین حسینی یکی از روحانیون مهاباد، رهبری تیم مذاکرات را با دولت، در آینده بعهده خواهد داشت. وی اظهار امیدواری کرد که خواسته‏های ما به آیت الله خمینی و بازرگان تسلیم شود و آنها به ما جواب مشخص بدهند. هم «قاسملو» و هم «انتظام»، هر نوع تهدید جلال طالبانی رهبر کردهای عراق را رد کردند.
انتظام گفت: «گزارشی که فروهر داد حاکی است که شایعات جدایی طلبی کردستان مبالغه آمیز است».
قاسملو گفت: «شایعات مبتنی بر اغتشاشات متعدد در کردستان کذب است و تا آنجا که من می‏دانم شایعات مبنی بر حملات طالبانی به نگهبانان مرزی بی اساس است. در هر حال اگر او بخواهد وحدت ملی ما را به مخاطره ‏اندازد با او و پشتیبانانش به مخالفت برخواهیم خواست. من شایعه صدای رادیو کردستان آزاد را تکذیب می‏کنم این شایعات را فقط بیگنگان می‏سازند. قاسملو افزود: «تقاضای مردم کرد تحت یک جمهوری اسلامی، به سادگی قابل حل است. تقاضاهای ما آنچنان است که هیچ دولت انقلابی از جمله دولت کنونی که در رأس قدرت است، نمی تواند آنها را رد کند.(اطلاعات٣/۱۲/۱٣۵۷)

دبیر کل حزب دمکرات کردستان:اعطای خودمختاری به کردستان وظیفه دولت انقلاب است.
پادگانهای مهاباد،جلدیان،پیرانشهر و پسوه، به وسیله کمیته مشترک انقلابیون اداره می‏شوند.
دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل ۵۰ ساله حزب دمکرات کردستان در یک مصاحبه اختصاصی با کیهان اعلام کرد: خلق کردستان سالیان درازی است زیر ستم ملی قرار دارد و در واقع وضع ستم ملی که ابعاد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی دارد، یکی از وظایف دولت انقلابی مهندس بازرگان است. قاسملو در این گفتگو ضمن بررسی علل شکست جنبش کردستان در سالهای ۲۴و۲۵ و برشمردن خواست‏های خلق کرد،گفت: حل مسئاله کرد در تجاهل این مسئله نیست و در شرایطی که انقلاب وسیعی در ایران صورت گرفته و میهن ما از یک استبداد بزرگ رهایی یافته است. حل آن چندان دشوار نیست. آنچه مردم کردستان می‏خواهند عبارت است از تأمین حقوق ملی در چارچوب کشور ایران و نه جدا کردن کردستان از خاک ایران آنطور که عناصر مرتجع و فرصت طلب مطرح میکنند و بعضی وسایل ارتباط جمعی غربی که در خدمت امپریالیسم جهانی هستند به آن دامن میزنند. وی افزود: در اساسنامه ما گفته می‏شود، حزب ما حزبی است دمکرات و مدافع کارگران، دهقانان زحمتکشان و روشنفکران و این گروهها نیروی محرکه جامعه هستند. به نظر ما مسایل مربوط به امور مالی و بانکی، بویژه نقش اسکناس و مسایل مربوط به طرحهای اقتصادی دراز مدت که از نظر اقتصادی و در سطح ملی می‏تواند مهم باشد، در صلاحیت دولت مرکزی است. بقیه مسایل مربوط به امور داخلی منطقه خودمختار میشود همه مسایل فرهنگی، اداری و اجتماعی خاص منطقه را دولت خودمختار اداره می‏کند. در حالی که برای نمونه ارتش از مرکز باید اداره شود،ژاندارمری و شهربانی باید بوسیله دولت خودمختار رهبری شود. قاسملو ضمن تایید همه گروهها و سازمانهایی که علیه رژیم شاه مبارزه کرده‏اندگفت: ما حاضریم درزمینه دو مسأله اساسی زیر و در بسیاری از زمینه‏های دیگر، با این سازمانها و دیگر احزاب ملی همکاری کنیم:
۱-تأمین دموکراسی و آزادیهای اساسی برای همه احزاب و سازمان‏ها و گروههای سیاسی و ملی که علیه رژیم مبارزه کرده‏اند.
۲-مبارزه در راه تأمین حقوق ملی خلق‏های ایران، از جمله خلق کرد.
دکتر قاسملو درمورد نتیجه مذاکرات هیات اعزامی دولت، گفت: ما به هیات گفتیم باید اعتماد مردم جلب و از شیوه‏های گذشته اجتناب شود. دولت باید با نمایندگان واقعی حق کرد وارد مذاکره شود، به آنها که تا دیروز به شاه تملق می‏گفتند و امروز به دست بوسی امام میروند.ما به صراحت گفتیم هیچ نیروی تجزیه طلبی در منطقه وجود ندارد و باید ذهن مردم را درباره مسأله خودمختاری خلقها روشن کرد. رهبر حزب دمکرات پیرامون وقایع اخیر در پادگان‏های نظامی کردستان گفت: پادگان‏های مهاباد، جلدیان، پیرانشهر و پوه وسیله کمیته مشترکی از سربازان،افسران، درجه داران و انقلابیون مسلح اداره می‏شود، ولی پادگان سردشت هنوز تصفیه نشده است.(کیهان۱۰/۱۲/۱٣۵۷)

امور داخلی کردستان باید به کردها واگذار شود.
«عبدالرحمن قاسملو» رئیس حزب دموکراتیک کردستان گفت: کردها می‏خواهندحقوق ملی آنها تضمین گرددو بهیچوجه خواهان دولت مستقل جداگانه نیستند. قاسملو اظهار داشت: «زمزمه جنبش تجزیه طلبانه، در اصل از سوی عواملی مطرح گردید که در صدد بهره برداری از شرایط جاری هستند و با دولت‏های خارجی در ارتباط می‏باشند». رهبر حزب دموکراتیک کردستان ادامه داد: «ما در اساسنامه حزب خود آورده‏ایم که حزب ما شامل کارگران و روشنفکران می‏گردد و به عقیده ما سیاستهایی که مربوط به روابط خارجی، دفاع ملی، امور مالی و برنامه‏های دراز مدت اقتصادی میگردد، باید به خود استانها واگذار شود و سیاستهای مربوط به فرهنگ، امور اجتماعی و اداره محل، باید توسط دولتهای استانی اجرا گردد». قاسملو به عنوان نمونه اظهار داشت: «ارتش باید تحت نظر دولت مرکزی باشد اما پلیس و ژاندارمری تابع دولت دولت خودمختارملی انجام وظیفه نماید. قاسملو در تائید و شناسایی کلیه گروههایی که بر علیه رژیم شاه سابق مبارزه کرده‏اند گفت: «حزب ما آماده است تا با تمام این گروهها برای تضمین دموکراسی و آزادی همکاری نماید». قاسملو درباره مذکراتی که هیأت اعزامی دولت به کردستان انجام داده است گفت: ما به آنها گفتیم که باید به مردم اعتماد نمایند نه افرادی که تا دیروز به شاه سابق تعظیم میکردند و امروز دست امام را می‏بوسند. ما تاکید کردیم که نیروهای تجزیه طلب وجود ندارند و مردم باید در رابطه با مسأله خودمختاری، آگاهی پیدا نمایند.
قاسملو در مورد پرسشی که راجع به پادگان‏های نظامی از وی شد گفت:«پادگان‏های مهاباد،پیرانشهر و پسوه در حال حاضر،تحت نظر نیروهای انقلابی اداره می‏شوند،اما پادگان سردشت هنوز تصفیه نشده است».(اطلاعات۱۲/۱۲/۱٣۵۷)

کنگره ۲۰۰ هزارنفری کردها در مهاباد تشکیل شد.
مهاباد- گروه خبرنگاران اطلاعات:۲۰۰ هزار کرد که از مناطق مختلف کرد نشین به مهاباد آمده بودند در نخستین کنگره که خود از سوی حزب دموکرات کردستان ترتیب یافته بود بار دیگر خواهان خود مختاری مناطق در چارچوب ایران مستقل شدند واز دولت خواستند هرچه زودتر موضع خود را در قبال این مسأله روشن کند. نخستین کنگره کردها در حالی که گروه بسیاری از آنها مسلح بودند گروهی از خبرنگاران خارجی مطبوعات ورادیو تلویزیونهای دنیا را به مهاباد کشانده بود. «عبدالرحمن قاسملو» دبیرکل حزب دمکرات کردستان در آغاز کنگره طی سخنانی گفت:
«آزادی ودمکراسی در ایران، بدون دمکراسی برای کردها به ثمر نمی‏رسد، همچنانکه انقلاب خلق کرد بدون آزادی ایران بجایی نخواهد رسید.
ملت کرد انتظار دارد حضرت ایت ا…. العظمی خمینی از آرمان کردهاکه از آرمانهای آزادیخواهی ملت ایران جدا نیست جانبداری کنند و دولت موقت مهدی بازرگان را وادارند تا نقطه نظرهای خود را در قبال خودمختاری ملت کرد ایران اعلام کند». وی سپس افزود:
«تجزیه طلبی» آهنگ کهنه‏ای است که ارتجاع ساز کرده وما ان را قویاً رد می‏کنیم. قاسملو آنگاه هشدارداد. "هر کس با ما دوستی بکند با او دوستی می‏کنیم ولی این به آن معنی نیست که هر کس دوست نباشد دشمن است بلکه هر کس دشمن نباشد دوست است".
وی آنگاه تآکید کرد که در مجلس موسسان، کردها باید نسبت به جمعیت، نماینده داشته باشند و شهر بانی و ژاندارمری بار دیگر به شکل سابق در این منطقه شروع به کار نکنند.(اطلاعات۱۲/۱۲/۱٣۵۷)

در صورت عدم اعطای خود مختاری،کردها واکنش نشان می‏دهند.
مهاباد ـ خبرنگار اعزامی اطلاعات: دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران که با برگزاری یک میتینگ ۲۰۰ هزار نفری از کردهای تمام مناطق کرد نشین ایران، دست به یک مانور سیاسی در مقابل دولت مرکزی زد اعلام کرده که عکس العمل کردها در قبال خودداری دولت مرکزی از دادن خود مختاری به کردستان با توجه به موضعی است که دولت انتخاب خواهد کرد. دکتر قاسملو گفت: «حقیقت این است که استقبال مردم از این میتینگ برای خود ما هم قابل پیش بینی نبود. ما اینک به بازسازی حزب دمکرات پرداخته‏ایم و در مرحله اول باید به روشن کردن موضع خود برای همه مردم ایران بپردازیم تا احیانا سوء تفاهماتی که بر اثر اتهام تجزیه طلبی پیش آمده است، برطرف کنیم. خواست ما بسیار روشن است و در ۲ نکته خلاصه می‏شود:
دموکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان
دبیر کل حزب دمکرات کردستان در پاسخ به این سوال که در صورت خودداری دولت مرکزی از دادن خود مختاری به کردستان واکنش کردها چه خواهد بود گفت: «یکی از رهبران حزب سوسیال دموکرات آلمان» زمانی گفته بود: آموزش، تبلیغات، سازماندهی. ما دلیلی نمی‏بینیم که دولت انقلابی که در نتیجه انقلاب مردم سرکار آمده و پایه‏های رژیم منفور شاهنشاهی را در هم کوبیده قادر نباشد که رسما و علناً موضع خود را نسبت به حق خودمختاری خلق ستمدیده کرد و سایر خلقهای ستمدیده‏ایران اعلام کند. بنظر ما این یکی از وظایف دولت انقلابی است. ما در حالی که به روشنگری خواهیم پرداخت حاضر به هر گونه مذاکره با مقامات دولت انقلابی هستیم و این را حق خود می‏دانیم که از همه مسائل دمکراتیک به منظور نیل به هدفهای خود مبارزه کنیم، دکتر قاسملو در پاسخ به این پرسش که از دیدگاه شما مبارز مسلحانه جزو این وسایل دموکراتیک است، گفت: «مبارزه مسلحانه را ژریم شاه به این مردم تحمیل کرده ما امیدواریم که در این دوران انقلاب، این وضع پیش نیاید در هر صورت آنچه تاریخ نشان داده این بوده است که شکل مبارزه را همیشه هیأت حاکم انتخاب می‏کند» از دکتر قاسملو پرسیده شد: اگر موضع دولت طوری بود که راهی جز مبارزه مسلحانه برای شما باقی نماند، آیا دست به این کار خواهید زد؟ وی گفت پاسخی جز آنچه تاکنون به سوالهای شما دادم، ندارم.(اطلاعات۱۲/۱۲/۱٣۵۷)

پس از ٣۲ سال فعالیت پنهانی: حزب دمکرات کردستان علنی شد.
دبیر کل حزب دمکرات، از امام خواست که در مورد خواستهای خلق کرد، به دولت رهنمود بدهد.
بدون اعطای حقوق خلق کرد، دموکراسی واقعی در ایران aامکان پذیر نیست.
مهاباد، خبرنگار اعزامی: به مناسبت علنی شدن حزب دمکرات کردستان ایران بعد از ٣۲ سال فعالیت مخفی، اجتماعی با حضور دهها هزار نفر از طرفداران این حزب در ورزشگاه مهاباد برگزار شد. در این اجتماع که از زمان شکست حکومت خودمختار قاضی محمد در کردستان بی نظیر بود. هزاران نفر از روستائیان در حالیکه شعار میدادند: «حزب ما فقط حزب دمکرات است»حضور داشتند، در پیشاپیش روستائیان، روحانیون مترقی دهات که طرفدار این حزب در روستاها هستند حرکت می‏کردند. روستائیان عکسهایی از قاضی محمد پیشوای خلق کرد، ملا آواره و دیگ روحانیون که در جنبش سال ۴۷ شهید شدند در دست داشتند. در این اجتماع، صدها نفر بنمایندگی از طرف اهالی کلیه شهرهای کردنشین شرکت کردند. در این مراسم پس از خواندن سرود"ای رقیب"، به زبان کردی، دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان طی سخنانی بر خواست‏های خلق کرد در زمینه خودمختاری کردستان و رد هر نوع تجزیه طلبی تکیه کرد. وی گفت: حزب ما شهدای زیادی داده که تنها سال ۴۷-۱٣۴۶ هفتاد نفر از همرزمان خود را در شورش مسلحانه از دست دادیم. مردان روحانی کردستان در همه تنگناها با خلق کردبوده‏اند. حزب ما که حزب قاضی محمد و حزب شهدای «چهار چراغ»(محلی در مهاباد که شهدای مهاباد را ٣۰ سال پیش در آنجا دار زدند)، با ملا آواره‏ها و عزیز یوسفی‏ها می‏باشد، تا بدست آوردن همه حقوق ملی کرد از پا نخواهد نشست...

موضع دولت چیست؟
وی افزود: امروز در مهاباد تمام پایگاههای امپریالیستی و ارتجاعی در هم کوبیده شده اما اطمینانی نیست که ارتجاع در نقاط دیگر دست به یورش مجدد نزند. بدون آنکه حقوق خلق کرد، داده شودبدست آمدن دموکراسی واقعی در ایران، امکان پذیر نیست. وی از امام خمینی خواست با دادن رهنمون لازم به دولت موقت از خواست‏های خلق کرد دفاع کنند و باید دولت بازرگان هم رسماً موضع خود را در این باره روشن نماید.وی افزود در مجلس موسسان آینده نمایندگان واقعی خلق کرد، باید شرکت داشته باشند. ما به کسی اجازه نمی‏دهیم وحدت ملی را خدشه دار کند. سیاست ما در برابر احزاب دیگر این است که هر که دشمن ما نیست دولت به حساب خواهیم آورد. ما انتقادها را می‏پذیریم و در سطح ملی و منطقه ای انحصار طلب نیستیم. حزب دمکرات کردستان حاضر است در مسایل زیر با هر کس و هر حزبی همکاری کند:
۱-ابعاد جمهوری دمکراتیک در ایران ۲- تعیین حق خودمختاری برای همه خلقهای ایران در چارچوب یک کشور و احد و حقوق دموکراتیک برای همه گروهها و دسته‏های سیاسی٣- در پیش گرفتن سیاست اقتصادی درستی که منافع زحمتکشان را کد نظر داشته باشد.۴-از بین بردن بیسوادی و بالا بردن فرهنگ توده‏ها بر اساس آموزش به زبان مادری اقوام و خلقهای ایران ۵ –سیاست مستقل ملی و مبارزه با امپریالیزم و حمایت از همه جنبشهای رهایی بخش ۶- ایجاد پیوند با هر کشوری که حاکمیت ملی ایران را بپذیرد.

ارتش را منحل کنید
قاسملو همچنین از دولت مرکزی خواست از تجدیدسازمان ژاندارمری و شهربانی در منطقه کردستان خود داری کند و وظایف اینها را به عهده اهالی بگذارد.او خواستار انحلال ارتش و ایجاد ارتش خلقی شدو گفت: ارتش نباید چماق دولت برای سرکوب خلق باشد. او از«میلیتاریزه» کردن کردستان انتقاد کرد و افزود: هیچ گروه و دسته اس نباید نیروهای خود را برای تحریک عده‏ای علیه گروه دیگر به کار گیرد. سپس «محمد امین هیمن» شاعر معروف کرد و یار قاضی محمد قطعه شعری به زبان کردی خواند. وی پس از ۱۵سال تبعید در عراق به مبهن برگشته است.سپس پیام آیت الله ملا شیخ عزالدین حسینی، امام جمعه مهاباد خوانده شد.نماینده نظامیان انقلابی نیز که سروانی بود، طی پیامی‏گفت: ارتش دیگر هیچگاه به روی برادرانش آتش نخواهد گشود. پیام نمایندگان خلق آذری، حزب اتحادیه دموکراتیک مردم و گروه منشعب از چریکهای فدایی خلق و چند سازمان و گروه سیاسی دیگر نیز خوانده شد.(کیهان۱٣/۱۲/۱٣۵۷)

اساسنامه حزب دموکرات کردستان اعلام شد.
مهاباد ـ خبرنگار اعزامی اطلاعات: «دکتر عبدالرحمن قاسملو» دبیر کل «حزب دموکرات کردستان ایران»، دیدار اخیر خود با «چریکهای فدایی خلق» را نوعی تمرین دموکراسی نامید و افزود: «از سوی ما تمایل به همکاری با همه گروهها وجود دارد و من این تمایل را در آنها نیز دارم». دکتر قاسملو در پاسخ به این پرسش که عده‏ای از جوانان، حزب دموکرات کردستان ایران را یک حزب «شبه سوسیال دمکرات بورژوایی دست راستی» می نامند گفت:
«ما با تفاهم کامل به حرفهای جوان‏ها گوش می‏کنیم و یقین داریم که در آینده، نقاط مشترک بسیاری با آن‏ها خواهیم داشت و امیدواریم در آینده جوان‏ها حزب ما را بهتر بشناسند و در این عقیده تجدید نظرکنند».
قسمت‏هایی از مواد اساسنامه حزب دموکرات کردستان ایران که باید آن را قویترین حزب سیاسی در منطقه دانست، به این شرح اعلام شده است:
-حزب دمکرات کردستان، حزب انقلابی همه خلق کرد در کردستان ایران است و بویژه، کارگران و دهقانان و روشنفکران انقلابی را در صفوف خود متشکل می سازد.
-این حزب در فعالیتهای خود از تئوری علمی تکامل جامعه پیروی می‏کند.
-اعضای حزب باید حافظ اسرار حزب باشند.
-برای این که کسی به عضویت حزب در آید باید یکسال دوره آزمایشی بگذراند.
-اصل اساسی ساختمان حزب «سانترالیسم دموکراتیک» است.
-در آمد حزب عبارت است از حق عضویت و درآمد بنگاههای حزبی و کمک دوستان حزب.
حزب دموکرات کردستان ایران، همچنین مطالبی را که پیرامون ملا مصطفی بارزانی از قول این حزب در مطبوعات عنوان شده است، تکذیب کرد و گفت: کمیته مرکزی لازم می‏داند به اطلاع برساند که سخنان مذکور، نظر حزب ما را منعکس نمی‏کند. نظر حزب ما در مورد ملا مصطفی بارزانی همان است که در مطبوعات رسمی حزب ما انتشار یافته و در آینده نیز انتشار خواهد یافت.(اطلاعات۱۶/۱۲/۱٣۵۷)

رهبر حزب دمکرات کردستان: به کسی اجازه دخالت در امور ایران نمی‏دهیم.
سنندج- دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در مصاحبه ای اعلام کرد خلق کرد فقط خودمختاری می‏خواهند و هر کس که در کردستان زندگی می‏کند می تواند به عضویت این حزب درآید وی گفت شعار دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان می تواند بخوبی نظرات ما را منعکس کند قاسملو گفت: در برنامه ای که در سال ۱٣۵۰ از سوی کنگره سوم حزب تدوین و تصویب شد و بعداً در آن تجدید نظر اساسی به عمل آمده است. حقوق ملی کردها و زحمت کشان رعایت شده است وی گفت در رژیم گذشته افراد حزب ما شدیداً تحت تعقیب بوده‏اند و دهها نفر از آنها اعدام و صدها نفر به زندانهای طویل المدت محکوم شدند. وی گفت نیروهای ملی در انقلاب سراسری ایران شرکت داشته‏اند و انقلاب ایران تیول هیچ گروهی نیست ما خود را از انقلاب ایران جدا نمی‏کنیم و رهبری آیت الله خمینی را قبول داریم وی درمورد هدفهای حزب گفت: هدف ما ایجاد جامعه سوسیالیستی است و معتقدیم استثمار انسان از انسان باید از بین برود وی معتقد است حزب دمکرات کردستان یک حزب مارکسیستی نیست ولی در مبارزات خود متکی به زحمتکشان است. قاسملو اضافه کرد حزب ما از سانترالیسم دمکراتیک پیروی می‏کنند و تمام مسوولان جزئی بویژه در سطح شهرها و روستاها انتخابی هستند. قاسملو درباره حق تعیین سرنوشت خلق کرد گفت ما خواهان تشکیل دولت فدراتیو هستیم و همه خلقهای ایران باید حق تعیین سرنوست خود را داشته باشند وی تاکید کرد که بدون وجود دموکراسی واقعی در کشور ایجاد یک کشور فدراتیو و تأمین حقوق ملی کردها امکانپذیر نیست. به عقیده قاسملو دولت خودمختار کردستان را باید یک مجلس بوجود آورد و اداره منطقه خودمختار هم باید در دست کردها باشد. با اینحال دولت خودمختار باید تابع دولت مرکزی بوده و از لحاظ دفاع، امور خارجه و امور مالی و پولی نمی تواند مستقل باشد. قاسملو گفت ایجاد دولت خودکفا در کردستان بهیچوجه امکان نداردو کردستان از لحاظ برنامه‏های اقتصادی طویل المدت هم وابسته به اقتصاد سراسر ایران خواهد بود وی درمورد طالبانی گفت ما مایل نیستیم هیچکس در امور داخلی ایران مداخله کند همچنان که ما در امور کردستان عراق دخالت نمی‏کنیم ولی طبیعی است ما در جنبشهای کردستان عراق و ترکیه حمایت می‏کنیم. اما رابطه تشکیلاتی با آن نداریم.(کیهان۲۶/۱۲/۱٣۵۷)

یک رهبر کرد: رادیو صدای کردستان وجود خارجی ندارد.
مهاباد- دیروز،افسران،سربازان و درجه داران پادگان مهاباد،افسران و سربازان مزدور و سرسپرده‏این پادگان را خلع سلاح و زندانی کردند و تیمسار پزشکپور فرمانده پادگان که قصد فرار داشت،دستگیر شد.بعد از خلع سلاح،افسران، درجه داران و سربازان انقلابی از مردم کردستان خواستند که پیشمرگان خود را به کمک آنان بفرستند.برای اداره پادگان مهاباد شورایی مرکب از افسران میهن پرست ونمایندگان جامعه روحانیت مهاباد اداره پادگان مهاباد را به عهده گرفتند و وفاداری خود را نسبت به انقلاب ایران برهبری امام خمینی اعلام داشتند.پریروز،داریوش فروهر وزیر کابینه موقت انقلابی در مهاباد مذاکراتی با نمایندگان مردم کردستان که از شهرهای مختلف استان به مهاباد آمده بودند انجام دادند.نمایندگان،در این مذاکرات همبستگی خود را با انقلاب ملت ایران ایران به رهبری امام خمینی تاکید کردند و اعلام داشتند:خلق کرد تنها خواهان حق تعیین سرنوشت خود در چارچوب کشور ایران است و هر نوع اتهام تجزیه طلبی را بکلی تکذیب می‏کند. نمایندگان مردم کردستان خواستار محاکمه کلیه افسران وابسته به رژیم سابق در دادگاه خلق شدند.دکتر قاسملو یکی از رهبران حزب دمکرات کردستان در تماسی با کیهان گفت: وجود رادیوئی به نام «صدای آزاد کردستان» اکیداً تکذیب می‏شود و رادیو مهاباد تاکنون کلیه پیامهای امام خمینی و شورای انقلاب را برای مردم پخش کرده است.وی افزود: ما خود را ایرانی میدانیم و در حقوقی که مطالبه میکنیم در چارچوب جمهوری دمکراتیک اسلامی ایران است. ما مانند همه هموطنان خود در برابر هر نوع تجاوزی می‏جنگیم.(اطلاعات۴/۴/۱٣۵٨)

ملاقات رهبران حزب دمکرات با امام
دیروز ساعت ۴۵/۱۷ هیأت هشت نفره نمایندگان حزب دموکرات کردستان با امام خمینی ملاقات کردند. در این ملاقات که در منزل امام انجام شدمسایل جاری کردستان مورد بحث قرار گرفت وریاست این هیات دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دمکرات کردستان اوضاع این منطقه را برای امام تشریح کرد. در پایان قاسملو این مذاکرات را رضایتبخش خواند و گفت: برای رفع سود تفاهم و کوتاه کردن دست عمال مزدور و خائنین به میهن قرار شده است ملاقات و مذاکره ایی نیز با مهندس مهدی بازرگان نخست وزیری دولت موقت انقلابی ایران صورت گیرد تا برای رفع مشکلات در این منطقه اقدام شود. این هیأت امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی در هتل اینترکننانتال شرکت کرد. در ضمن حزب دموکرات کردستان دیشب باانتشار بیانه ای اعلام کرد در رفراندم شرکت نمی‌کند. حزب دموکرات کردستان عدم شرکت خود را در رفراندم بدلیل غیر دموکراتیک بودن رفراندم و روشن نبودن محتوای جمهوری اسلامی در زمینه تأمین دموکراسی و نأمین حقوق خلقهای ایران ذکر کرده است.(اطلاعات۹/۱/۱٣۵٨)

مذاکره حزب دمکرات کردستان با امام خمینی
قم- ستاد خبری کیهان: هیات هشت نفری نمایندگان حزب دمکرات کردستان ایران بعدازظهر امروز در منزل آیت‌الله خمینی با ایشان ملاقات کرداین هیات که ریاست آن را دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل خزب دمکرات کردستان ایران عهده‌دار است در مذاکرات ۴۵دقیقه‌ای خود با امام خمینی پیرامون اوضاع جاری استان کردستان گفتگو کرد و در گفت و گوهای خود اوضاع این استان را تشریح کرد. قاسملو مذاکرات هیات را رضایت بخش خواند و گفت: «برای رفع سوءتفاهم‏ها و کوتاه کردن دست اعمال مزدور و خائنین به میهن قرار شد فردا با مهندس بازرگان نخست وزیر دولت موقت اسلامی ملاقات و مذاکره شود و نکات فنی و مسائل کردستان با ایشان درمیان گذارده شود و برای رفع مشکلات در این منطقه اقدام گردد».(اطلاعات۹/۱/۱٣۵٨)

در کردستان نیروی تجزیه طلب وجود ندارد.
هیات نمایندگی حرب دمکرات کردستان بعد از ملاقات با امام خمینی در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرد و به سئوالات خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ گفت: در این مصاحبه دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان غنی بلوریان مبارز مشهور کرد و عضو دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان، امیر قاضی، احمد قاضی، محمد سراجی و نمایندگان اشنویه و سلماس و صارم الدین صادق وزیری نماینده کردهای مقیم تهران شرکت داشتند. در این مصاحبه ابتدا دکتر عبدالرحمان قاسملو در پاره‏ی مسائل که هیأت با امام خمینی در میان گذاشته بود صحبت کرد و در این مورد گفت: ما در ملاقات با امام خمینی خواسته‏های مردم کردستان را بعرض امام رساندیم و نگرانی خودمان را از تحریکات ضد انقلاب در کردستان اظهار کردیم. در مقابل حرفهای ما امام بر وحدت کلمه تکیه کردند و گفتند باید در زمان انقلاب وحدت کلمه حفظ شود و صرف نظر از مذهب و ملیت همه باید حقوق مساوی داشته باشد و همه آزادانه بدون هیچگونه ستمی در ایران زندگی کنند. ما ا میدواریم این اولین ملاقات بتواند در آینده تفاهم بیشتری بین رهبری انقلاب و حزب دمکرات کردستان بوجودبیآورد. واین تفاهم به حل مسائلی که در آینده خواهی نخواهی پیش خواهد آمد کمک کند. بعد از این مقدمه خبرنگاری پرسید آیا این خودمختاری که شما میواهید در آینده به تجزیه‏یی مبدل نخواهد شد ؟دکتر عبدالرحمان قاسملو گفت: حزب دموکرات کردستان نزدیک به ٣٣ سال است که در کردستان مبارزه می‌کند و یک حزب مردمی و اصیل ایرانی است. شعار اصلی دموکراسی برای ایران وخودمختاری برای کردستان است. این شعار نتیجه‏ی مبارزات طولانی و خواسته‏های دائمی مردم کردستان است. خودمختاری را در چارچوب کشور ایران می‌خواهیم و فکر می کنیم که هیچگونه تناقضی بین خود مختاری و تمامیت ارضی ایران و استقلال ایران وجود ندارد. برعکس تامین خود مختاری و ارضاء حقوق ملی خلق کرد اتحاد واقعی خلقهای ایران را میتحکمتر خواهد ساخت و ضامن حفظ استقلال و آزادی ایران خواهد بود. ما هرگونه اتهام تجزیه طلبی را قویا و شدیدا زد می کنیم و یکبار دیگر اعلام می کنیم که هیچ نیروی تجزیه طلبی در کردستان ایران وجود ندارد. ما می گوئیم مسائل مربوط به دفاع از کشور یعنی مسائل مربوط به ارتش مسائل مربوط به روابط خارجی، مسائل مربوط به سیاست پولی و ارزهای کشور و چاپ اسکناس و مسائل مربوط به برنامه‏های دراز مدت اقتصادیکه سرمایه گذاری‏های زیادی لازم دارد منحصرا صلاحیت دولت مرکزی خواهد بود بقیه امور که مربوط به مسائل داخلی می‌شود ازطرف خود مردم در چارچوب سازمانها و ارگانها ی خود مختاری اداره خواهد شد.   مامعتقدیم که ژاندارمری و پلیس که الان در کردستان ایجاد نفرت می کنند با عناوین دیگری مثل گارد ملی و یا پاسداران انقلاب و برای حفظ امنیت داخلی تشکیل شوند و این البته در صلاحیت سارمانها ی خود مختاری است. خبرنگار دیگری پرسید:
شایع شده است که کردها ی ایران برای تضعیف دولت انقلابی کمک می‌شود آیا این مسئله صحت دارد ؟ دکتر قاسملو در جواب این سوال گفت: ما دیروز وقتی خدمت امام خمینی رسیدیم به این مسئله اساسی توجه خاص کردیم و ما به امام گفتیم که برای جلوگیری از تحریکات دیگران و ارتجاع داخلی و امپریالیسم در کردستان باید حقوق ملی مردم کردستان در چهر چوب ایران تأمین شود.
انقلاب ایران که برهبری امام خمینی که بحق یک انقلاب اصیل و ملی است باید این حقوق را تامین کند در صورت تأمین این حقوق ما بعنوان یک سازمان مسئول سیاسی اینجا اعلام می کنیم که هیچ قدرت خارجی و هیچ نیروی ارتجاعیداخلی نخواهد توانست از تحریکات خود در کردستان نتیجه مثبتی بگیرد، چون در این صورت همه افراد کرد یکپارچه از انقلاب ایران و از دست آوردهای آن در مقابل ارتجاع داخلی و تجاوز خارجی دفاع خواهند کرد. ارتباط با رهبران مذهبی در ادامه این مصاحبه دکتر عبدالرحمان قاسملو در مورد ارتباط حزب رهبران مذهبی کردستان گفت: برخورد ما نسبت به هر رهبری و هر شخصیت سیاسی خیلی ساده است. اگر این رهبر مذهبی یا سیاسی از منافع خلق کرد و خلقهای ایران دفاع کند و در چارچوب شعار اصلی ما دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان فعالیت کند حزب حاضر به همکاری با این رهبر مذهبی و سیاسی خواهد بود. در مورد رهبران مذهبی فعلی من شخصا تاکنون خدمت آقای احمد مفتی زاده نرسیده ام. و با ایشان آشنایی ندارم ولی نظر ما در مورد آیت الله عزالدین حسینی هیچگونه تغییری نکرده و معتقدم که هر هیأتی از طرف مردم کردستان با دولت قصد مذاکره داشته باشد (آیت الله حسینی) صلاحیت نمایندگی چنین هیئتی را دارد نه شخص دیگری.
در این مصاحبه دکتر قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان اعلام کرد که سازمان آزادیبخش فلسطین و خود یاسر عرفات ار حزب دموکرات دعوت رسمی کرده است تا یک هیأت نمایندگی به لبنان بفرستد.
دکتر قاسملو در این مورد اضافه کرد که این مسئله با امام خمینی درمیان گذاشته شده و امام از مبادله چنین هیأتی اظهار خوشوقتی کرده است. در پایان این مصاحبه غنی بلوریان مبارز مشهورکرد پیامی برای ملت ایران فرستاد.(اطلاعات۱۱/۱/۱٣۵٨)

بازرگان در ملاقات با هیات حزت دموکرات کردستان:
برای تشریح خواستهای کردها در تلویزوین مانعی وجود ندارد.
هیات نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران به دنبال ملاقات با امام خمینی با مهندس بازرگان نیز ملاقات کرد و در مورد مسایل جاری مملکت بویژه مساله کردستان ازلاعیه ای منتشر کرد.
در این ملاقات رییس هیات نمایندگی کردها را دکتر عبدالرحمان قاسملو به عهده داشت و در آن غنی بلوریان محمد امین سراجی و امیر قاضی اعضای دفتر سیاسی حزب عضویت داشتند.
آقای داریوش فروهر وزیر کار نیز در این دیدار حضور داشت. در جریان ملاقات که هفتاد و پنج دقیقه طول کشید ابتدا دکتر عبدالرحمان قاسملو روی کار آمدن دولت موقت جمهوری اسلامی را تبریک گفت و پشتیبانی حزب دموکرات کردستان را از ان اعلام داشت. سپس به تفصیل درباره وضع فعلی کردستان، تحریکاتی که در آن سازمان از سوی افراد ضد انقلابی به وپیژه در سنندج و ارومیه علیه مردم کردستان انجام می‏شود سخن گفت و آنگاه خواست‏های مردم کردستان را مطرح کرد و مفهوم خودمختاری را به تفصیل توضیح داد وی ابتدا از نخست وزیر خواست که به هیات نمایندگی امکان داده شود در رادیو و تلویزیون خواستهای مردم کردستان بویژه خودمختاری را برای افکار عمومی ایران روشن سازد. دکتر قاسملو همچنین از نخشست وزیر خواست که به منظور گنجاندن خوساتهای خلق کرد در قانون اساسی نماینده مردم کردستان در تدوین قانون اساسی جدید شرکت نماید
نخست وزیر ضمن اظهار خوشوقتی از این دیدار اظهار داشت آنچه از طرف دولت ایشان انجام گرفته و اظهارات حضرت آیت اببه خمینی آیت‌الله شریعتمداری آیت‌الله طالقانی که درباره تساوی حقوق اهل تسنن و تشییع کرد و فارس و ترکمن و دیگران انجام گرفته نشانه حسن نیت و علاقه دولت و روحانیت نسبت به این مساله بوده است. در مورد خواستهای مردم کردستان و مساله خودمختاری نخست وزیر اظهار داشت که طرح پیشنهادی را مورد مطالعه قرار خواهد داد و اطلاع داد که کموسیونی از وزیران دفاع کشور و کار تشکیل شده تا با نمایندگان واقعی ملت کردستان مسائل را بررسی کند.
وی اصل خودمختاری را تا حدی که مربوط به امور داخلی باشد چیز مطلوب و قابل قبولی خواند و اضافه کرد که این تغییرات اساسی باید در قانون اساسی گنجانده شود و به مرحله اجرا درآیذد. در ضمن اشاره نمود که دولت او موقت است و فقط می تواند مقدمه تغییرات اساسی را فراهم کند. نخست وزیر پیشنهاد کرد که نمایندگان کردستان با کمیسون تعیین شده همکاری کنند. نخست وزیر نخست وزیر از دعوت یاسر عرفات از هیات نمایندگی حزب دموکرات کردستان ایران برای مسافرت به لبنان استقلبال کردند و دسوتر داد تسهیلات لازم را در این باره به عمل آورند در مورد استفاده از رادیو و تبلویزیون به منظور روشن ساختن افکار عمومی درباره خوستهای مردم کردستان و مفهوم خودمختاری نخست وزیر گفتند خودتان مراجعه کنید، مانعی در بین نیست. مهندس بازرگان حسن نیت زیادی را در جریان این دیدار از خود نشان داد و روی هم رفته طرحی را با تمایت اراضی کشور تضاد نداشته باشد قابل قبول دانست.(کیهان۱۵/۱/۱٣۵٨)

دکتر عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل حزب دموکرات کردستان:
«خود مختاری» را بهتر بشناسیم.
«حزب دمکرات کردستان ایران در حالی که برای خودمختاری کردستان مبارزه می‌کند، طرفدار آزادی و استقلال برای ایران است. خودمختاری خواستی است که در چارچوب کشور ایران، ایرانی دمکراتیک، کاملاً قابل تحقق است. »
این را دکتر قاسملو، دبیر کل حزب دمکرات کردستان ایران در گردهمایی رهبران حزب دمکرات و کردهای مقیم تهران و گروههایی از نمایندگان سازمانها و جمعیت‏های مختلف سیاسی، روز یکشنبه گذشته در دانشگاه صنعتی تهران عنوان کرد. دکتر قاسملو گفت:«خواسته‏های ما چه ملی و سیاسی وچه اجتماعی در چارچوب خاک ایران است. خود مختاری مسئله پیچیده ای نیست ولی تاکنون ما نتوانسته ایم آنچه را که وظیفه ما بوده انجام دهیم و مسئله خودمختاری را برای مردم تشریح کنیم. اینجا با دو گروه طرف هستیم، عده‌ای از خودمختاری اطلاعی ندارند و متأسفانه در اکثریتند، عده‌ای هم عمداً با آنکه می دانند خود مختاری چیست، آنرا در ردیف تجزیه طلبی قلمداد می کنند. وظیفه ما البته با کمک شما این است که افکار عمومی را آماده کنیم تا به آسانی خود مختاری را بفهمند. خودمختاری آنگونه که بعضی‏ها خواسته اند جلوه دهند، پیچیده نیست. ما می دانیم که مسائل مربوط به ارتش و دفاع از کشور، روابط سیاسی و تجارتی و خارجی، سیاست پولی و ارزی و طرحهای اقتصادی دراز مدت که به سرمایه گذاری‏های چشمگیر نیازمند است از مسائلی است که منحصراً در صلاحیت دولت مرکزی خواهد بود. بقیه امور که مربوط به اداره امور داخلی منطقه خودمختار می‌شود در صلاحیت سازمانهای خودمختار است. واضح است قوانینی که برای آینده ایران وضع خواهد شد، در کردستان هم مثل سایر نقاط قابل اجراست، اما در مورد این حرف که ما هم می‌خواهیم از نظر اقتصادی خودکفا باشیم، اقتصاد کردستان ایران، وابسته به اقتصاد ایران است و در وضع کنونی اقتصاد، بطرف وابستگی بیشتر سوق داده می‌شود،   بنابراین مسئله جداکردن اقتصاد کردستان از اقتصاد ایران بهیچوجه مطرح نیست. اما ما در مورد ارتش نظراتی داریم: حالا که خلق‏های-ایران طغیان کرده‌اند، انقلاب کرده‌اند، نباید یکبار دیگر اجازه داد که ارتش تبدیل به چماق دست دولت مرکزی برای سرکوب جنبش خلق‏های ایران گردد. ما عقیده داریم که ارتش شاهنشاهی باید تصفیه شودوبجای آن یک ارتش ملی و خلقی بوجود آید که مورد احترام همه مردم باشد. وظیفه ارتش در یک جمله دفاع از مرزهای کشور است، در کردستان پادگانها باید به مرز منتقل شوند و در آنجا مستقر گردند.
محمد رضا شاه این پادگانها را در شهرهای کردستان نه برای دفاع از مرزها بلکه سرکوب جنبش خلق ما بوجود اورد وما نمی‌خواهیم آنچه محمد رضا شاه میکرد در اینده اجرا شود. مردم ما از اسم ژاندارمری ویا شهربانی می ترسند و به حق مردم نمی‌خواهند نیرویی بعنوان ژاندارمری مستقر شود و در حفظ منافع طبقه حاکمه بکوشد. ما پیشنهاد میکنیم نیروی جدیدی با نام گارد ملی یا پاسداران انقلاب، یا با هر نام دیگری تشکیل شود و به ارتش بپیوندد. به این ترتیب می بینید که خواست خودمختاری ما در داخل و چارچوب ایران تحقق پذیر است می بینید که دمکراسی برای ایران یعنی خودمختاری برای کردستان.
ما خواستهایمان را جمع بندی کردیم و تصمیم گرفتیم که آنها را مستقیماً با رهبری انقلاب ایران، امام خمینی مطرح کنیم. چهارشنبه گذشته نمایندگان حزب دمکرات کردستان به خدمت امام خمینی رسیدند و خواست‏های اساسی را با ایشان مطرح کردند. مسایل دیگری نیز در زمینه تحریکات عناصر مرتجع داخلی یا تحریکات امپریالیستها و بازماندگان رژیم گذشته مطرح شد. امام، با حسن برخورد، یکبار دیگر ما را به وحدت کلمه دعوت کردند و اظهار داشتند که هر ایرانی صرفنظر از مذهب و ملیتش باید در برابر قانون مساوی باشد. ما امیدواریم که این اولین برخورد، کمک کند تا در آینده، تفاهم بیشتری بین مردم کردستان و رهبری انقلاب بوجود آید. ما همین خواستها را بطور دقیقتر و مفصلتر به توصیه امام با مهندس بازرگان مطرح کردیم. آنچه مهندس بازرگان به ما گفت نشان از حسن نیت بسیار داشت. البته ما در برابر مردم کردستان مسئولیت داریم، اما حسن نیت دولت بازرگان زمانی که خواسته‏های ما تحقق پذیرد، عملاً ثابت شده است.
اگر حقوق ملی خلق کرد و دیگر خلقهای ایران تأمین شود دیگر هیچ تحریک خارجی یا تحریک عناصر مرتجع داخلی، نتیجه نخواهد داشت، زیرا مردم کردستان و سایر خلقهای ستمدیده ایران، چنین تحریکات و اقداماتی را در نطفه خفه خواهند کرد.
تأمین حقوق ملی خلقهای ستمدیده ایران، اتحاد واقعی آنان را موجب خواهد شد و آن وقت همین خلقها هستند که از مرزهای ایران دفاع خواهند کرد. به این نحو اگر کسی واقعاً به استقلال و تمامیت ارضی ایران اعتقاد دارد، با ید پیش از هرچیز به حقوق ملی خلقهای ایران به شکل خود مختاری یا حکومت فدراتیو کند.
ما برای پیاده شدن خواستهایمان به کمک تمام نیروهای دمکراتیک احتیاج داریم. ما آرزو داریم که کردستان ایران در آینده بتواند نقش بیشتری در پیشبرد انقلاب داشته باشد. رمانی می توانیم به پیروزی برسیم که همه به اتحاد و یکپارچگی در کنار هم برای اهداف مشترک مبارزه کنیم».
دکتر قاسملو در جواب یکی از حاضران که پرسید: «آیا تابحال از طرف دولت در مورد خود مختاری توضیحی داده شده است. یا نه»؟ گفت: « از طرف تا به حال هیچ توضیحی داده نشده است. و نتها اینجا و آنجا کسانی که وابسته به رهبری و انقلاب هستند، حرفهایی زده اند، حرفهای خوب و بد. به همین جهت یکی از خواسته های ما این بود و هست که دولت موقت مهندس بازرگان رسماً در برابر مسئله کردستان موضع گیری کند. دولت تنها جواب داده است عجله نکنید تا مسئله مورد بررسی   مطالعه قرار گیرد، و برای این بررسی نیز ٣ نفر را انتخاب کرده است، ما با خوشبختی در انتظار دولت بازرگان هستیم». سئوال شد که اگر با خودمختاری موافقت نشد، حزب دمکرات چه خواهد کرد»؟
دکتر قاسملو جواب داد: «حزب دمکرات برای خود مختاری مبارزه خواهد. ما تا تأمین شعار حزبمان « دمکراسی برای ایران و خود مختاری برای کردستان » با یاری شنار از پای نخواهیم نشست.
قاسلو در پاسخ به این سوال که آیا مذاکرات حزب حزب دمکرات کردستان با امام خمینی با موافقت شیخ عزالدین حسینی بوده است یا نه؟‌گفت: «من اعلام می‎کنم که در باره مسائل کردستان و خود مختاری کوچکترین اختلافی میان ما و شیخ عزالدین حسینی وجود ندارد و در جواب شما باید بگویم حتی شیخ عزالدین نامه ای نامه ای نیز از طریق ما برای امام خمینی فرستادند.
سئوالات دیگری نیز در زمینه رابطه حزب دمکرات کردستان و حزب توده ایران و مواضع حزب دمکرات در برابر حزب توده شد که دکتر قاسملو در جواب آنها گفت: « ما، چه از نظر سیاسی و چه از نظر تشکیلاتی در شرایط فعلی مبارزه، مستقل هستیم و به هیچ نیروی داخلی یا خارجی وابستگی نداریم.
در زمان دکتر مصدق که امکان فعالیت بوجود آمده بود، حزب توده ایران که در آن موقع سازمان بزرگ سیاسی ایران بشمار می‎رفت، به حزب دمکرات کردستان برای احیای این سازمان کمک کرد.پس از کودتای ۲٨ مرداد هنگامی که سازمانهای حزب توده ایران پلیس زده شد در سال ۱٣٣۴ کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان تصمیم گرفت که رابطه خود را با حزب توده قطع کند. آن موقع، رابطه ما رابطه تشکیلاتی بود و این رابطه اکنون قطع شده است.
اما موضع کنونی حزب دمکرات را در مقابل حزب توده چنین می ‎توانیم احساس کنیم که ما رابطه همکاری را با سازمانهایی که درعمل علیه امپریالیسم در راه دمکراسی علیه ارتجاع مبارزه ‎کنند و در این مبارزه صمیمانه بکوشد و بخواهد با ما رابطه ایجاد کند رد نمی‎کنیم». پس از سخنان دکتر قاسملو یک دانش آموز کرد، گزارش مستند سازمان انقلابی زحمتکشان کردستان ایران را در باره وقایع سنندج در ایام نوروز قرائت کرد. در این گزارش علل وقایع کردستان و خصوصاً سنندج ریشه یابی شده است و از چگونگی استفاده فرصت طلبان، عوامل بازمانده رژیم سابق و سازشکاران در برپایی« نوروز خونین سنندج» پرده برداشته شده است. در این گزارش ضمن برشمردن چگونگی شروع کشتار مردم آمده است: « آیا قیام مردم سنندج یک حادثه بود ؟ مسلماً خیر » این در حقیقت بازتاب یک نارضایی عمومی بود....(اطلاعات۱۶/۱/۱٣۵٨)

اجازه دخالت درکار کردها ی ایرانی نمیدهیم.
مهاباد بدعوت سید عزالدین حسینی امام جمعه مهاباد، دکتر سید عبدالعزیز گیلانی زاده و دکتر قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، هزاران تن از کردها (ارومیه، اشنویه، خانه، و نقده در خانه جوانان مهاباد اجتماع کردند. در این اجتماع سید عزالدین حسینی طی سخنانی اظهار داشت: هیچ فکر نمی کرد م که روزی ما کردها بتوانیم دور هم جمع شویم و سرود (ای رقیب) را بخوانیم. ما باید از سرنوشت پدران خود پند بگیر که چرا به درخواست‏های خود نرسیدند. هر گاه کرد خواسته است حق خود را بگیرد، با دولت‏های قوی طرف بوده است ولی اکنون ما نیز با ملت همصدا شده و توانسته ایم رژیم طاغوت را از میان برداریم من به عنوان یک کرد مسلمان از همه برادران کرد ایرانیم در هر جایی که هستند انتظار دارم فراموش کنندکه یک کرد هستند و خون کرد ایرانی در رگهایشان جریان دارد سید عزالدین حسینی با اشاره به اینکه نباید با اختلافات و یا جنگ طایفه ای مردم را از رسیدن به خواستهایشان دور کرد. گفت: ما کردها در داخل ایران حق خود را مطالبه می کنیم ولی به هیچ کرد دیگری اجازه نمی دهیم در کار کردهای ایرانی دخالت کند از خداوند متعال توفیق همه کردهای ایرانی را در بدست آوردن خود مختاری در چارچوب ایران آزاد آرزومندیم.
سپس دکتر قاسملو ضمن تشکر از امام جمعه مهاباد که باعث یکپارچگی ملت کرد شده است گزارشی از سفر هیأت اعزامی حزب دموکرات کردستان را به تهران و قم و مذاکره با امام خمینی و دولت بازرگان به اطلاع شرکت کنندگان رساند و گفت: عده‌ای خدانشناس مثل همیشه مسئله خود مختاری کردستان را طور دیگری به امام خمینی و دولت بازرگان مفهوم کرده بودند و ما به آنها گفتیم که مردم کردستان پشتیبان انقلاب ایران هستند، امام نیز با کمال خوشوقتی اظهار شرکت ما در رفراندوم گله کردند که من و اعضای هیأت توضیحات لازم را در این مورد به اطلاعشان رساندیم. متن قطعنامه
در پایان این اجتماع قطعنامه ای در ٣ ماده بشرح زیر صادر کردند:
۱ ـ عشایر وطن پرست همبستگی و همگامی خود را با جنبش کنونی خلق و انقلاب سراسر ایران به رهبری امام خمینی اعلام داشته، از شعاردموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان ایران، پشتیبانی نمودند.
۲ ـ قوانین اصلاحات ارضی با تمام نواقص و نقاط صعفی که دارد در شرایط کنونی باید رعایت شود. تا زمانیکه قوانین جدید در سراسر کشور ایران تصویب و اجرانشود. مورد احترام همگان قرار گیرد. چراکه عدم رعایت این امر موجب تفرقه و اختلاف و برادر کشی خواهد شدو صرفا به نفع دشمنان خلق کرد و سایر خلقهای ایران خواهد شد.
٣ ـ در این شرایط حساس تاریخی عشایر وطن پرست که آگاهانه در جهت منافع خلق کرد و سایر خلقهای ایران گام برمیدارند. بار دیگر همبستگی خود را با انقلاب راستین ملت و خواست مشروع خلق کرد اعلام داشتند. این قطعنانه به امضای کلیه سران عشایر رسید.(اطلاعات۱٨/۱/۱٣۵٨)

به دکتر قاسملو برای دیداراز فلسطین ی‏ها گذرنامه داده نشد.
کمیته مرکزی حزب دموکرات کردستان ایران در ارتباط با دعوت یاسر عرفات رئیس جبهه آزادیبخش فلسطین از حزب دمکرات کردستان برای سفر به لبنان اطلاعیه‌ای منتشر کرده است. در این اطلاعیه آمده است.
بنا به دعوت جناب آفای یاسر عرفات رئیس جبهه آزادیبخش فلسطین از حزب دموکرات کردستان ایران قرار بود هیاتی به ریاست دبیرکل حزب دکتر عبدالرحمن قاسملو بمنظور تجدید دوستی دیرین میان حزب ما وجبهه آزادیبخش فلسطین به لبنان مسافرت کند. متأسفانه با اینکه امام خمینی ازاین مسلفرت استقبال کرد. و نخست وزیر نیز دستور لازم را در این مورد صادر نموده بود اداره گذرنامه حاضر به صدور گذرنامه برای دکتر قاسملو نشد. هیات نمایندگی حزب با اظهار مودت هیات حزبی به دیدار دوستان فلسطین خواهد رفت.(اطلاعات٣۰/۱/۱٣۵٨)

دبیر کل حزب دموکرات:
ما خودمختاری را در چارچوب ایران می خواهیم.
انقلاب ایران یک انقلاب اصیل و ملی است و هیچ دلیلی نباید وجود داشته باشد که حقوق خلق کرد تامین نشود.
دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان در یک گفتگوی مطبوعاتی گفت: ما خودمختاری را در چار چوب کشور ایران می‌خواهیم و فکر نمکنیم که هیچگونه تناقصی بین خود مختاری و تمامیت ارضی ایران و استقلال ایران وجود داشته باشد». در این گفتگوی مطبوعاتی که هفت نفر ار اعضای حزب دموکرات کردستان و پاره ای از خبرنگاران وسائل ارتباط جمعی داخلی و خارجی حضور داشتند قاسملو پیرامون ملاقات دیروز خود با امام خمینی گفت:«ما در این دیدار خواسته‏های مردم کردستان را بعرض امام رساندیم و نگرانی خودمان را از تحریکاتی که در کردستان انجام میگرفت اظهار کردیم. در مقابل امام به وحدت کلمه ای که در زمان انقلاب ایران وجود داشت تکیه کردند و اینکه این وحدت کلمه باید حفظ شود صرفنظر از مذهب و ملیت امام گفتند همه باید حقوق متساوی داشته باشند و همه آزادنه و بدون وجود هیچگونه ستمی در ایران زندگی بکنند.»
وی در پاسخ این سئوال که آیا خودمختاری کنونی کردستان به تجزیه آن در آینده مبدل نخواهد شد اظهار داشت:
حزب دموکرات کردستان نزدیک به ٣٣ سال است در کردستان ایران مبارزه میکند و یک حزب مردمی و اصیل ایرانی است. « شعار اصلی ما دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان است.»
این شعار نتیجه مبارزات طولانی و خواسته دائمی مردم کردستان است. اما خود مختاری را در چار چوب کشور ایران میخواهیم و فکر میکنیم که هیچگونه تناقصی ما بین خودمختاری و تمامیت ارضی ایران و استقلال ایران وجود ندارد. برعکس تامین خودمختاری و ارضای حقوق ملی خلق کرد اتحاد واقعی خلقهای ایران را مستحکم تر خواهد ساخت و ضامن حفظ استقلال و آزادی ایران خواهد بود.
ما هر گونه اتهام تجزیه طلبی را قویا و شدیدا رد می کنیم و یکبار دیگر اعلام می کنیم که هیچ نیروی تجزیه طلبی در کردستان ایران وجود ندارد.
قاسملو اضافه کرد:« بدین ترتیب خودمختاری را نمی‌شود با تجزیه طلبی در یک ردیف قرار داد. ما میگوئیم مسائل کردستان مربوط به دفاع از کشور یعنی مسائل دفاع از ارتش، مسائل مربوط به روابط خارجی، مسائل مربوط به سیاست پولی و ارزی کشور و چاپ اسکناس و مسائل مربوط به برنامه‏های درازمدت اقتصادی که سرمایه گذاری‏های زیادی لازم دارد منحصرا در صلاحیت دولت مرکزی خواهد بود بقیه امور که مربوط به امور داخلی می‌شود از طرف خود مردم در چارچوب سازمانها و ارگان‏های خودمختاری اداره خواهد شد وی افزود در آینده نباید اجازه داد که بهیچوجه ارتش تبدیل به چماق دست دولت برای سرکوب جنبش خلق کرد گردد.
وی در ادامه سخنان خود افزود:« ما معتقدیم ژاندارمری و پلیس که البته این دو اسم در کردستان ایران بویژه ایجاد نفرت می‌کنند باید تبدیل به یک سازمان دیگر شوند مثل گارد ملی پاسداران انقلاب و برای حفظ امنیت داخلی و این البته باید در صلاحیت سازمانهای خودمختار باشد.» وی در پاسخ یکی ازخبرنگاران که پرسید شایعه شده است که به کردهای ایران برای تضعیف دولت انقلابی کمک می‌شود گفت:ما دیروز وقتی خدمت امام خمینی رسیدیم باین مسئله اساسی توجه خاص کردیم ما به امام گفتیم برای جلوگیری از تحریکات دیگران و ارتجاع داخلی و امپریالیسم در کردستان باید حقوق ملی مردم کردستان در چارچوب ایران تامین شود.وقتی که مردم کردستان احساس بکنند حاکم بر سرنوشت خود هستند احساس بکنند که اداره امور کردستان بخود آنها واگذار شده است و انقلاب ایران که بحق برهبری امام خمینی یک انقلاب اصیل ملی است این انقلاب حقوق آنها را تامین کرده در چنین صورتی ما بعنوان یک سازمان مسئول سیاسی اینجا اعلام میکنیم هیچ قدرت خارجی و هیچ نیروی ارتجاعی داخلی نخواهد توانست از تحریکات خود در کردستان نتیجه مثبتی بگیرد چون در این صورت همه افراد کرد یکپارچه از انقلاب ایران و از دست آوردهای آن در مقابل ارتجاع داخلی و تجاوز‏های خارجی دفاع خواهد کرد.
سیاست آینده ما در واقع بطور کلی تغییر نکرده و با سیاست گذشته ما فرقی ندارد سیاست ماپشتیبانی از انقلاب ایران است ما از انقلاب ایران به رهبری آیت الله خمینی پشتیبانی میکنیم همچنانکه از دولت موقت انقلابی مهندس بازرگان پشتیبانی میکنیم ولی خوب پشتیبانی کردن بطور کلی باین معنی نیست که خواسته‏های خودمان را مطرح نکنیم و یا در مسائل مشخص و معینی بادولت و رهبری انقلاب اختلاف نظر نداشته باشیم.
وی افزود: هر گاه جنبش خلق کرد پیشترفت کرده است و هر گاه در کنار دیگر خلقها به نتایجی رسیده و دست آورد‏هائی داشته دشمنان خلق کرد و البته دشمنان ایران ار عقب ماندگی جامعه کرد سوء استفاده کرده‌اند و با مطرح کردن کاذبانه خواسته‏های خلق کرد، کردها را علیه دولت مرکزی تحریک کرده‌اند این تحریکات هم ار داخل و هم از خارج است. ما عقیده داریم که رژیم شاهنشاهی از بین رفته ولی پایگاههائی از این رژیم باقیمانده. حتما شما در روزنامه خواندید که در زمان انقلاب ایران سرلشکر قره نی در گفته‏هاو اعلامیه‏هایش شیوه‏هائی را بکار میبرد که در زمان رژیم شاهنشاهی معومل بود و ما خیلی خوشحالیم که سرلشکر قره نی از کار برکنار شد. باین ترتیب تحریکات هم از کسانی است که باقیمانده‏های رژیم سابق هستندو هم نیروهای ارتجاعی داخلی وامپریالیستی خارجی.     
سئوال شد اگر چه شما به جمهوری اسلامی رای نخواهید داد ولی این جمهوری اکثریت آرا را بدست خواهد آورد و قانون اساسی جمهوری بوجود خواهد آمد در اینصورت اگر خواسته‏های شما قبول نشد شما چه خواهید کرد.
قاسملو گفت: ما بعد از سی و سه سال بصورت علنی فعالیت میکنیم واین دستاورد بزرگی برای خودمان و مردم کردستان می‌دانیم ما فکر می‌کنیم که بطور کلی انقلاب ایران یک انقلاب اصیل و ملی است. هیچ دلیلی نباید وجود داشته باشد که حقوق خلق کرد تامین نشود.
در پاسخ این سئوال که آیا افراد سالار جاف در آشوبهای کردستان دست داشته اند یا خیر قاسملو گفت:
بله ما اطلاع داریم که طرفداران و دارودسته سالار جاف هنوز هم در کردستان بویژه در منطقه سقز فعالیت‏هائی دارند و البته این را مابه مقامات اطلاع دادیم و پیشنهاداتی هم کردیم تا اقداماتی برای جلوگیری از فعالیت آنها انجام شود.(کیهان۱۹/۲/۱٣۵٨) 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر